Saturday, September 16, 2006

English Filipinized, Deconstructing English and Constructing Filipino

"Nabasa ko ang komento mo sa isang blog, yung tungkol sa liberalayzeysyon ng Filipino ispeling. Vizit ka sa www.2001revisyon.blogspot.com para maunawaan mo iyon. Ang kwestson ko lang, para sa iyo, alin ang katawa-tawa, ang weird na Filipino ispeling pero TAMA ang pronunsieysyon o perfekt na ispeling pero pilipit ang pagbigkas ng mga banyagang salita?"

My response:

I know I will get some flack for posting this picture, but I think it will help to illustrate my point. You see, I commented on one blog regarding Filipino and spelling. In this comment, I mentioned that we should try our very best to speak and spell either "proper Filipino/tagalog" or "proper English," and to avoid overuse of Taglish, Englog, Carabao English, Barok Tagalog, cono, blah blah blah or any form of vernacular language. I simply suggested that speaking the right usage of English and Tagalog will be more helpful in certain fields, especially now that we are facing globalization, increasingly.

The arguments to be made against the aforementioned statement is whether or not speaking "proper English" or "proper Tagalog" will help or not. (Note, I do not intend to define proper English or proper Tagalog, as that is another debate altogether). I am not arguing that we shouldn't use some English words and spell them as Filipino. I know that there are some English words that cannot literally be translated into Filipino. For example, I don't even know how to say "computer" in Filipino. I know it in Spanish, since I took three years of Spanish (computadora). But in Filipino. Computer? Is it Kampyuter? Kumpyoter? Kompyuter? I have no clue. This is the exception. I don't mind at all that we can take the spelling of Computer and "Filipinize" it to make it our own. Heck, every language borrows from another. 

But for words like People, the transformation into Pipol gives me the eevy jeevies. Makes my hair stand up. Why, because I know that there is a word in Filipino for People. Isn't it Tao? Mga Tao? Something like that. How about Picture? Isn't it Larawan in Filipino? Or Retrato in Ilocano. Foto en Espanol? Pipol, I mean People, please correct me if I'm wrong. I am in the learning process of understanding Tagalog. One day, I will learn it. One day, my friends will no longer laugh when I speak Filipino. Isang araw, hindi na sila tatawa. One day, they will not find my Filipino cute anymore. (Note, I separated the Filipino sentence and not made it Isang day, hindi na sila will laugh.) I would have been roasted by Taglish experts.

From the quote above is the newly spelled word kwestson. I believe that is question, if I am not mistaken. So here's a perfect example. I learned enough Filipino/Tagalog that there is a tagalog word for question. It's tanong. If we were to respell question into a Filipino one, will it be kwestson, kuwestyon, kwistyon, kuwistiyon; In this case, it will take me years, maybe even decades to learn it well.

I repeat, I don't mind new spellings, as long as there isn't a Filipino word for it. But if there is already a Filipino word for it, why do we re-spell it? Are we uneducated? Are we rebellious? Are we uninformed? Are we careless? Is it our way of saying, look, I'm not that smart, so I'm going to spell the best way I know how and i don't care if you don't understand it, because I do, and that's all that matters, so my way is the better way and I'm so smart for respelling it. 

Before this post gets so long, I will just close with remarks regarding the picture above. I am even more confused than the rabbit when I see English words being respelled into the so-called Filipino spelling. Is it whayt rabeet? The kendy? Or is it white rabbit, the candy? Note, I'm not as horny as that rabbit, looking to do whom or whatever; I'm just as confused, if not even more.

Perhaps I'm like the chicken; like someone just screwed me over when I see Filipinized things. Should I just accept? I probably won't accept now, because I'm still trying to learn about it; for now, the best thing to do is discuss, and try to understand why. There's that word again, why?

Maybe someone will explain to me, so I will no longer be the confused rabbit, or the screwed chicken. I digress again.

NOTE: I do not know what these words mean, but silly me, I commented on that quote anyway: pilipit, pagbigkas, banyagang. Help!46 comments:

jef said...

I could not add a single thought with this post. You really nailed it and yeah, you are "absomulutely" right.

Anonymous said...

i gotta give it you bro, two hands up. you are absolutely infinitely right.
ha ha. i was just saying, if people always make an excuse on interchanging words from foreign to local dialects when in fact there is a proper translation or spelling of such; the proper translation or spelling might be forgotten which may lead somebody to look into Mr. Webster or Mr. Thesaurus. Luckily there's computers to auto correct and do the grammar for, but what happens if you only have your pen and paper.
i was just saying, such practice can be a demise of one's capabilities. that's why the word practice is there. Practice! So it doesn't have to sound funny when you speak the right english word.

ianmadrid said...

In fairness to Philippine Revision and Spelling guide of 2001, I don't know how many educational institutes enforce them.

It is oftenly misused in many ways. During my time in De La Salle University we had our own spelling guide. For example the word Technology becomes Teknoloji different from the common traditional spanish Teknolohiya.

So do Filipinos want to use this kind of system in their daily lives?

pilipit - twisted
pagbigkas - speaking or intonation
banyaga/ng - foreign; the ng is a prefix to make it an adjective

jhay said...

Yan marahil ang sinasabi nilang "mala-pustisong pagsasalin sa Filipino" ng mga bagay na nasa wikang Ingles.

Bagaman napapadali nito ang pagsasalin sa sarili nating wika, hindi pa rin ako sang-ayon na ito ay makakatulong sa atin. Dahil kahit maisalin mo ang "computer" sa "kompyuter" ay hindi pa rin ito mauunawaan ng isang ordinaryong Pilipino na hindi man lang nakarating ng mataas na paaralan o nakakita ng computer sa buong buhay niya. (highschool)

Dahil binaybay lamang ang pagkakabigkas ng orihinal na salit sa Filipino para maging tunog Filipino. Sa huli, nanatili ang banyagang kahulugan nito na hindi naman talaga alam ng mga karamihan.

Itinuro kasi sa akin sa Pamantasang De La Salle Dasmarinas, na sa pagsasalin ay dapat isaalang-alang ang mambabasa ng isasaling akda o materyal. Sino ba ang magbabasa ng naisaling materyal? Ano ang dahilan at intensyon sa pagsasalin? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ang sa aking palagay na mas dapat isipin at igalang tuwing magsasagawa ng pagsasalin sa wikang Filipino at hindi basta makapagsalin para lang makapagsalin.

Filipinayzd said...

Dapat na tandaan na magkakaiba ang iba ang alfabet, fonetiks, neytsur atbp. ng mga wika. Sa Filipino, kung ang papaano ang pagbigkas, iyon rin sa pagsulat.

Ang Filipino marahil ang isa sa may pinakamalawak (wala akong maisip na ibang adjektiv) na vokabyulari sa mundo. Para sa salitang "picture", merong tayong 'larawan' (mula sa Tagalog), 'letrato' (mula sa Spanish), at 'picture' (mula sa English). Sa ginawang rivizyon ng Filipino alfabet at ispeling, maidadagdag na ang "piktsur" (mula sa English) na nasa anyong Filipino.

Hindi maaaring ispelinging [(ispelin/iispel/baybayin atbp.) kitam, talagang napakalago ng vokabyulari (talasalitaan/vocabulary/lexicon/leksikon atbp) ng Filipino?] 'piksur', 'peekchure', 'peksor', 'picher', 'pekcher', 'picsoor', 'picshure', 'pixur', 'pixor' o
'peccsure' ang salitang English na 'picture' kundi "pikstur" lamang dahil vinavayoleyt nito ang tuntunin sa Filipino ispeling.

Ang bigkas sa 'picture' ay '/piktsur/'. Ang iba, kakaiba ang pronunsieysyon dito marahil ay: 1) wala silang bakgrawnd kung paano ito ipronawns, o kung meron man, 2) nahihirapan sila dahil ito ang banyagang salita.

Ang baybay sa 'picture' ay 'PIKTSUR' dahil ang mga tunog na /p/, /i/, /k/, /ts/, /u/ at /r/ (ayon sa tamang pagkakasunod-sunod) ang bumubuo sa salitang ito.

a) Maaaring baybayin ito ng karaniwang Filipino na 'pektsur', pektsor' o 'piktsor' dahil natural sa Filipino ang pagpapalitan ng mga letrang E at I at ng O at U. Subalit ang mga nabanggit na ispeling ay MALI.

b) Maaaring baybayin ito na 'piktyor', 'piksur', 'peksor' abtp. ayon sa kung papaano nila ito bigkasin o beysd sa INAAKALA nilang tamang paraan ng pagbigkas sa salitang ito, subalit ang mga nabanggit na ispeling ay MALI.

c) Maaaring baybayin ito na 'pixur'/'pixor', 'picher'/'pecher', 'picshure'/picsoor'/'peekchure' atbp. dahil sa kawalan ng alam sa tuntunin ng tamang ispeling. Hindi nila alam na ang mga letrang X, C, at CH ay HINDI maaaring gamitin kung iispelingin nila sa Filipino ang mga banyagang salitang may tunong /ks/ (X), /k/ (C) at /ts/ (CH). At hindi nila alam na ang English fonetiks na /oo/ para sa Filipino fonetiks na /u/, /ch/ para sa /ts/ atbp. ay HINDI maaaring gamitin (ng magkasabay o hindi) sa Filipino.

Hindi rin maaaring ispeliging 'pruposal', 'propawsol', 'prupusel', 'prapowzil' atbp. ang salitang English na 'proposal' kundi "propowsal" lamang dahil vinavayoleyt nito ang tuntunin sa Filipino ispeling. Siguro kahit ikaw, VegasFilAmGuy, wala ka pang naririnig na taong binigkas ang salitang ito ng ganito kundi IKAW lang.

Meri Krismas!

www.filipinayzd.i.ph

Filipinayzd said...

Errata:
1. "ang iba" should be deleted
(first sentence, 1 paragraph)
2. "ang" should be deleted
(2nd sentence, 1 paragraph)
3. "ispeliging" should be "ispelingin"
(9th paragraph)

Filipinayzd said...

Ang kowd-switsing ay hindi ko na kinover sa koment ko dahil hindi naman iyon kasama sa koment mo duon sa blog ko. At hindi pag-i-elude ang ginawa ko kundi ay pag-i-stick lang sa topic.

Kailangan muna nating idefayn ang mga terminong, "code-switching" at "Taglish" na na mensyon mo. Ang pagkokowd-swits ay ang pagpapalit ng langwij mula sa isa patungo sa isa pa. (Ang paghihiram ng salita mula sa ibang langwij ay hindi maikokonsider na pagpapalit-wika.) Ang pagtaTaglish ay isang uri ng kowdswitsing lamang.

Napagkakamalang Taglish ang Filipino dahil:

1) beysd sa Tagalog (ang istratsur ng sentens, vokabyulari atbp.) at gumagamit ng mga salitang English, Spanish at iba pang langwij ang Filipino

2) (lalo na sa oral na form nito) natyural ang panghihiram mga salitang English. (Hindi gaya ng Tagalog - lalo na yung pyurist, puro talaga.)

Hindi ko alam kong anong uri ang "Umayka ditoy, porque yo necesito a hablar with you. Kasi, mamaya, mag-eat tayo. Later on, we will visit our prenz sa bahay!!!" Sa katotohanan, walang tao ang nagsasalita o sumusulat ng ganito (bukod sayo).

Ang "Halika, mag-eat na tayo." ay Filipino. Ang sentens istraktsur nito ay beysd sa Tagalog at ang paggamit ng "eat" (na mula sa English) ay pupwede sa Filipino (gaya ng nabaggit ko sa itaas). Ito ay isa yunik na kakayahan ng wikang Filipino.

Ang "Halika, let's eat." ay isang igzampol ng kowd-switsing (Taglish), mula sa Filipino patungong English.

Ang "Later on, we will visit our prenz sa bahay!!!" ay isa ring halimbawa ng kowd-switsing (Inggalog).

Sa unang kwestson mo na bakit kailangan pang gumamit ng mga salitang English na isinaFilipino ang ispeling gayung meron namang mga salitang katumbas nito sa Filipino (karamihan mula sa Tagalog): (walang partikyular na order sa bigat ng dahilan)

1) may mga salitang hindi (na) swak ang kahulugan/pakahulugan: "aktiviti" (gawain), "ifektiv" (mabisa)

Pinipilit natin ang mga salitang ginagamit natin upang mas maiparating natin ang mesij.

b) kokonti (na) lang ang nakakaalam: "konverseysyon" (pakikipagtalamitam), "adjektiv" (pang-uri?)

c) hindi (na) napapanahon: "sabjekt" (paksa), "absent" (liban)

d) pampadagdag sa vokabyulari ng Filipino: "piktsur" (larawan, litrato, picture), "syorts" (salawal, puruntong, pang-ibaba)

e) (mas) mapadadali ang pag-aafiks (na natyural sa Filipino):
"drinibol" dribble + -in- ("drinibble?"), "iniskan" in- + scan ("in-scan?")

f) makatutulong sa tamang pagbigkas ng salita: "margarin" (margarine), midiya (media)

g) maiklasifay bilang "atin" (na) ang salitang iyon at hindi na forin/banyaga/hiram: "klasrum" (classroom), "kudeta" (coup d'etat)

h) istandardizeysyon sa ispeling:
"piktsur" (picture) - "peekchur??, pixur??"

i) pagkakaroon ng aydentiti:
pansinin ang Bahasa Indonesia/Melayu(?) atbp., hindi mo kababakasan ng salitang banyaga (English)

j) atbp, na hindi ko (pa) alam LOL


Sa ikalawa mong kwestson: daynamik ang langwij. Ang anumang buhay, nagbabago, nag-aadapt sa invayronment atbp.

Naging koloni ang Filipinas ng Unites States na English ang wika. Isa sa mga ofisyal langwij ng bansa ay English. English ang gamit ng midiya.

Kaaunti ang nakakaintindi ng istreyt English (natyural, dahil hindi ito ang first langwij natin). At kakaunti rin ang nakakaintindi ng istreyt Tagalog (natyural, dahil majoriti ng Filipino, hindi ito ang first langwij kundi - Cebuano, Bikol, Ilokano atbp.).

Filipinayzd said...

Haaay, Sept. 17 pa lang, aabot na naman sa limit ang bandwidth ng blog ko. Nakakaflaterd na nakakainis. Mabuti pa ang Blogger... Mas kyut kasi ang adres sa i.ph. Pinoy na Pinoy! Astig.

Filipinayzd said...

Preferns. Mas gusto kong gamitin ang "kwestson" kaysa "tanong". Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko alam o kontra ako sa paggamit ng salitang iyon atbp. Mas Filipino kung ganito "May kwestson ako tungkol sa post mo." kaysa "May question ako tungkol sa post mo.". Kung tatanungin mo na bakit hindi "May tanong ako tungkol sa post mo" na lang. Ibang usapan na iyon kasi nanghihimasok kana. (Ganun yun.)

Riyalidad na gumagamit ang mga Filipino ng mga salitang English kahit meron namang katumbas ito sa Tagalog, Bikol. Cebuano atbp. Ang pagfifilipinayz ay pagfoformalayz lang. Hindi ibig sabihin na pinagbabawalan na tayo na gamitin yung sariling atin. Inaadres lang nito ang riyalidad.

"I can understand if you use the word "kudeta" for "coup d'tat" because what is really the tagalog word for the latter."

Natawa ako. Una, isang halimba ng Filipinayzd na salita ang "kudeta", pati na rin ang "kumusta" (como esta), "salamat" (selamat), "bansa" (bangsa) at napakarami pa!

Kitam? (I love using this Pangasinense word, so unique. From "Kita" and "mo", the latter was assimilated and "o" was dropped.) Hindi mo napansin na Filipinayzd pala ang "kudeta" dahil nakagisnan o ipinanganak kang andun na yung salitang iyon.
c",)

Picture this, kung ang klase ng Filipino na maaabotan ng susunod na henerasyon ay tulad sa Filipinayzd.ph, hindi nila maiisip na ang binabasa, sinusulat, at ginagamit pala nila ay Filipinayzd!

Hindi por que at nag-aAmerikano ang isang tao, Amerikano na sya. Hindi por que at tunog banyaga ang first name ng ng mga Filipino, banyaga na sila. Hindi por que at Spanish ang mga apelyido ng mga Filipino, Spanish na rin sila.

Filipinayzd said...

Yung ginagamit mong fonetiks ay sa English. Iba ang sa Filipino. Kung sa English ay /u/, maaaring /u/ rin ito o /a/. Hal: "survey" ang "u" ay /a/ sa Filipino fonetiks ka "sarvey". Sa "culture", yung unan "u" /a/ samantalang yung pangalawa "u" sa "ture" ay /tser/.

Meron mowvment sa USA na gawing simpol ang spelling ng English. Dun, pwede yang ginagawa mo. :)

Gusto ko lang idagdag dun sagot ko sa itaas sa tanong mong "bakit kailangan pang gumamit ng mga salitang English na isinaFilipino ang ispeling gayung meron namang mga salitang katumbas nito sa Filipino (karamihan mula sa Tagalog)?"

j. para mas mas matanggap ng mga di-Tagalog ang Filipino (na gaya alam natin na beysd ito sa Tagalog)

Filipinayzd said...

Hindi pag-iinsist ang 2001 Revisyon, para ito sa mga mas preneprefer na gumamit ng salitang English sa kanilang pagsasalita o pagsulat. Upang mapadali, mabisa at istanzardayzd ang ispeling.

At ito ay isa lamang intelekwal na diskasyon at hindi ito pangungumbinsi.

Maging ang English ay "umaangkin" rin ng mga banyagang salita. "Inangkin" na nila ang "bundok" na mula sa Tagalog (gasgas na itong igzampol). Hindi konsistent ang ispeling ng English. Nang "inangkin" ng English ang "bundok", ginawa nila itong "boondock". Marami pang igzampol, ang "ilang-ilang", "inangkin" nila. Ito ay "ylang-ylang" na.

Ang tanong, bakit nila kailangan pang ibahin ang ispeling ng "bundok" at "ylang-ylang"? [Ano ang pakialam ko!] Seriously speaking, kasi, ganun ang English eh!

Ang kwestson mo, "Why continue the insistence on why we respell English words into Tagalog words such as "question" to "kwestson" when there is already a Tagalog word for it, which is, "tanong"...?" [Anong pakialam mo!] Seriously speaking, kasi, Pinoy eh!

Walang salitang Filipino para sa "tangkang pag-aagaw sa kapangyarihan ng nakaupong ofisyal", sa French, meron "coup d'etat". Ito ay marahil wala sa ugali ng mga Filipino ang ganun. (Ironically, LOL. Mula nung nagka-idea ang mga Filipino ng coup d'etat, ginagawa na rin ito ng ibang Filipino).

Walang salitang Filipino para sa "pagpapawalang bisa ng kasal" dahil wala sa kaugaliang Filipino ito. (Tulad ng nasabi ko sa itaas, naaadapt na rin natin. LOL)

Walang salitang Filipino para sa "pagpapakatay dahil sa sobrang kahihiyan" sa Japanese meron, "harikiri" (tama ba yun?).

Tatanggapin ng Simplified Spelling Society (SSS), ang "I hev a kwestson regarding yur post." Ang "I have a question regarding your post.", HINDI.

Matutuwa sayo ang SSS dahil marunong kang magsimplifay ng English.

http://filipinayzd.i.ph/blogs/filipinayzd/2006/07/08/mas-simpleng-english-ispeling-iniinsist-pa-rin/

Filipinayzd said...

Erratum:

Ang tanong, bakit nila kailangan pang ibahin ang ispeling ng "bundok" at "ilang-ilang"?

Anonymous said...

i just wanna say that you filipinayzd i ssick and siluted. you just wanna make things easier for you. you are the only person i know who have used kwestyon for question. you are making the filipinos dumb and stupid.
you are just justifying filipinos who speak in taglish. FYI when i was in elementary and highschool. we have never used those english words translated on our filipino language for my filipino subject. that is just plain wrong.
you must be a frustrated linguist for filipino. FUCK YOU. you make me sick.

Anonymous said...

Ako si Eervzz, 23, Bicolano, frustrated writer, 3 taon nang istandbay, tapos ng litireytsur at hindi sigurado kung tatapusin pa ang pagmamaster sa Filipino, reality tv fanatik, may sariling mundo, hindi umaaprisyieyt ng mga kompliment at papuri, feyvorit ang jiografi, histori, langwij, sowsayati at kaltsur atbp., krieytiv, perfeksyonist (pero di-perfekt), anti-sowsyal, filisopo.


filipinayzd... bet you will be a very very frustrated writer....i don't think your kind of language will ever be accepted... it's like trashing everything that is filipino.

Anonymous said...

basically filipinayzd is saying that we should just use english words and speak it in filipino accent and spelling... but its like teaching filipinos to speak english with wrong pronunciation and spelling. in the long run, that can be degrading to the quality of competency in the part of the filipinos when it comes to really using the english language. it just doesn't make sense, using a tagalized pronunciation and spelling of english words when there is actually a translation in our native words.

Betchie said...

Whew!Reading all this post is making me hungry..time out muna..enebedy like sum bikswet n koka-kola?

Filipinayzd said...

Sana huwag gawin personal ng iba ang pakikipagtalamitam (you think this word is not baduy,?) natin. At, maging responsible tayo sa mga binibitiwan nating salita (yung mga 'anomymous', magpakilala kayo).

"You are making the filipinos dumb and stupid."

Ito ay napakabigat na akusasyon. Hindi po ako kasama sa mga bumalangkas ng 2001 Revisyon. (you are barking at the wrong tree kaibigan)

"Basically filipinayzd is saying that we should just use english words and speak it in filipino accent and spelling..."

Napakaraming paraan ng paghihiram, at isang (1) uri lang ang pagfiFilipinayz. Maaaring (2) hiramin ng buo, (3) gumamit ng katumbas nito sa Tagalog, (4) gumamit ng katumbas nito sa ibang katutubong wika ng Filipinas, (5) kumoyn ng panibagong salita, atbp.

"...but its like teaching filipinos to speak english with wrong pronunciation and spelling. in the long run, that can be degrading to the quality of competency in the part of the filipinos when it comes to really using the english language."

Sa tingin ko, kapag nakaFilipinayz, mas (magiging) malapit (pa nga) ang bigkas nito sa English kaysa kung hihiramain ng walang pagbabago ang isang English na salita. Halimbawa, ang "biscuit", "bistek" at "istambay" ay RESULTA ng kawalan ng tuntunin at patnubay sa tamang ispeling. Kung nakasulat siguro ayon sa 2001 Revisyon ang mga salitang ito("biskit", "bifsteyk" at "istandbay"). [Tulad rin sa mga salitang Spanish: "pader" (pared), "boksingero" (bochador (?) ), "kontemporaryo" (contemporaneo) atbp.]

"It just doesn't make sense, using a tagalized pronunciation and spelling of english words when there is actually a translation in our native words."

Uutin ko, isa lang itong sa napakaraming PARAAN ng paghihiram. Nasa sa atin na kung paano tayo hihiram, kung hihiram ka ng buo, kung hihiram ka sa ibang katutubong wika sa Filipinas, kung magko-coin ka ng panibagong salita (tulad ng French na nag-coin ng salita para sa "e-mail").

"If you were making an argument that this is vital to the existence of Filipinos, that it will advance their lives, that it is an inevitable change that cannot be stopped, that teaching good English and good Tagalog is impossible, that this code switching thing you speak of is the better path, then I will be able to understand where your coming from."

Wala akong argumentong ganuon.

"...otherwise, I feel that it's just a a sorry ass excuse for not learning good Tagalog/Filipino or good English."

Wala (pang) pag-aaral na makapagpapatotoo dito. Nagtataka lang ako, bakit kaya sa ibang wika sa Filipinas (lalong lalo na sa South), meron (din) silang "anawser", "ismagol", "bargensel" atbp.? Wala naman sa curriculum sa iskul ang sabjekt na "Cebuano, Bikol, Waray" ah! Isa pa, bakit kaya MALI ang ispeling ng mga salitang English na "boondock (para sa "bundok") at "ylang-ylang" (para sa "ilang-ilang"), mababa (na rin) kaya ang kalidad ng edukasyon sa Amerika?

Filipinayzd said...

Erratum:

Halimbawa, ang "biskwet" (biscuit), "bistek" (beefsteak)at "istambay" (stand-by) ay RESULTA ng kawalan ng tuntunin at patnubay sa tamang ispeling.

Hindi hamak na mas nakakatawa at nakapanlulumo na marinig ang "biskwet", "bistek" at "istambay" kaysa sa "biskit", "bifsteyk" at "istandbay".

bing said...

i think your point is very clear. this is not about an individual's right to speak in a manner that he/she wants to, but the rules that must be observed speaking the Filipino or English language. why would one make it difficult when 'tanong' for question is much easier to understand than 'kwestson' which is not even accurate if the rule to be followed is to spell it as it is pronounced to make it a pinoy word - it must be kwestyon, taken from the rule.

anyway, what is happening probably to the Filipino language is a result (or an evolution) because of their pagiging malikhain (being creative). 'wag lang sanang mababoy ang ating lenggwahe as i have written in my Filipino blog - http://luvsyaa.wordpress.com/2006/05/29/ang-salitang-naiirita/.

Filipinayzd said...

/kwess-chen/ ang fonimik trankriptsyon sa English ng "question" kaya "kwestson".
/preporsh'n/ naman para sa "proporsyon" kaya ganun.

(Anyway) Napakamalikhain (should I say) napakakrieytiv ng mga Filipino. At hindi natin hahayaan na mababoy ang sariling wika natin.

e para sa schwa

Filipinayzd said...

(Let's keep the ball rolling. LOL)

"filipinayzd... bet you will be a very very frustrated writer....i don't think your kind of language will ever be accepted... it's like trashing everything that is filipino."

Intilektyualizeysyon! Itatalwik at makakalimutan ang mga salitang hindi tanggap at/o depektibo. Mahabang panahon ang hihintayin bago masasabing HINDI KATANGGAP-TANGGAP ang isang salita. At hindi isang partikyular na tao o grup lamang ang nagdedeklarang ito'y HINDI AKSEPTABOL.

Ang "salumpuwit" at "tum-gots" ay hindi (gaanong) naging popular. Hindi (na) alam ng bagong henerasyon ang kahulugan ng mga salitang ito. Mas tinanggap o mas popular "upuan" at "gutom" maging ang "Tom Jones" kaya patuloy pa ring ginagamit (buhay na buhay) ang mga salitang ito.

Tulad sa mga Finilipinayz na salita, ang iba ay hindi tatanggapin at makakalimutan, at ang iba naman ay tatangkilikin at patuloy na gagamitin. Isa sa objektiv ng Filipinayzd.i.ph ay ang iintrodyuws ang mga finilipinayz na salita upang makilala (popular) at dumaan sa intilektyualizeysyon.

HINDI LAHAT tatanggapin pero MERONG tatangkilikin.

"Isipon ta." [Pag-isipan (ponder)natin]
- isang tagline ng isang radio commentator sa amin.

Anonymous said...

"tum-gots" ---let me just say that this is a street language. And "salumpuwit" is "upuan". why use someting more complicated when you have something more simpler?
And by the way, why use HINDI AKSEPTABOL when you can say
"hindi tanggap". i think the latter sounds better than what you are proposing.
"intilektyualizeysyon"-- also i think it makes more sense if you spelled it this way, intelektuwalisasyon/ intelektwalisasyon/initilektwalisasyon.

Filipinayzd said...

Waaa! Wag na. Ang layo ko. Tsaka, hindi ako konsersant. Sa sulat, oo.

"Is "Filipinizing" a beneficial move for the Filipinos? Or is it more detrimental?"

Malalaman/masasagot natin iyan sa darating na panahon.
(Intellectuallization)

Ginamit ko ang "tum-gots" na islang para maipaliwanang ang intilektyuelizeysyon.

Ang Filipino ay yung BUHAY na wika. Mas unang papasok sa isip ko ang salitang 'acceptable' kaysa sa 'katanggap-tangap/tanggap'. At mas komportable ako na mas maipaaabot ko at/o "choice of word" ko iyon, kaya iyon ang ginamit ko. AKSEPTABOL, kasi, Filipinayzd.

Sa 1987 Patnubay sa Pagbabaybay
[sic], alam natin ito, ang tuntunin ay kapag walang katumbas na salita sa atin hihiram sa Spanish. Ang bigkas ay Spanish pero ang baybay ay sa Filipino.

Ang 'intelektuwalisasyon' ay hiniram sa Spanish (ewan ko kung meron nga sa Spanish nito, kung wala "salitang siyokoy"!). At ang 'intilektyualizeysyon' ay hiniram sa English.

Ang "kwestyon" (diin sa ikalawang silabol) ay hiram Spanish. Ang "kwestson" (diin sa unang silabol) ay hiram English.

"So why does the CH sound in "question" spelled with "TS" but the CH sound in "intellectualization" spelled with "TY"?"

Crazy English language, it is.

"-tion" in 'question' is pronounced as /chen/ [in
English phonetics (kapag shwa, mabilis ang pagbigkas, kaya tunong /tsen/ ito. Islang ba.)] which is /tson/ in Filipino phonetics.

"-tion" in 'intellectualization os pronounced as /sh'n/ (in
English phonetics) which is /syon/ in Filipino phonetics.

Filipinayzd said...

Erratum:
'konversant' err, not fluent in ANY language

Anonymous said...

the more you post the more stupid.

"Ang Filipino ay yung BUHAY na wika. Mas unang papasok sa isip ko ang salitang 'acceptable' kaysa sa 'katanggap-tangap/tanggap'. At mas komportable ako na mas maipaaabot ko at/o "CHOICE OF WORD KO IYON", kaya iyon ang ginamit ko. AKSEPTABOL, kasi, Filipinayzd"

i just wanna say that this whole filipinayzd thing you are talking about is something personal like you made this whole thing just because you are comfortable with using "akseptabol" which in fact has a local translation in tagalog. IT really doesn't make sense. i take it as something hilarious and repulsive at the same time. But i will understand that you have a hard time speaking in tagalog that's why you have to use english words pronounced in tagalog to be able to express yourself because you have a local dialect. BUt what is applicable for YOU MIGHT NOT BE APPLICABLE WITH THE REST OF THE FILIPINO POPULATION.

JUST BY YOU SAYING THAT IT IS YOUR CHOICE OF WORDS, IT ALREADY MEANS THAT IT DOESN'T FOLLOW ANY RULES APPLICABLE TO THE RIGHT USAGE OF THE FILIPINO LANGUAGE... IT'S BASICALLY SAYING THAT GAY LINGGO IS ACCEPTABLE TO THE FILIPINO LANGUAGE BECAUSE IT IS THEIR CHOICE OF WORDS. AND that IT IS OK TO USE GAY LINGO IN WRITING FILIPINO ESSAYS FOR STUDENTS. HA HA HA HA! you humor me.

Filipinayzd said...

/tyo/ ang TU sa intellectualization. Itsek mo. Marahil, kung pakikinggan sa mga native speakers /chu/ kasi slang o mabilis magsalita.

(Mula sa ABS-CBN Messageboard http://forums.abs-cbn.com/index.php?showtopic=37017&st=800) Big_Sister: "Kunwari ayaw pa nila pa obvious na nominated si Yeng."

Ginamit ang mga salitang English na "obvious" at "nominated" kahit na merong "halata" at "nanomina" sa Filipino.

(http://forums.abs-cbn.com/index.php?showtopic=37017&st=820)

kerla: "Feeling ko dahil ninominate si yeng para sa text votes."

Ginamit ang mga salitang English na "feeling" at "nominate" kahit na merong "pakiramdam" at "nomina" sa Filipino.

Mula sa isang forum na PBTK
http://voy.com/97375/40660.html#post)
"Agree ako sa sinabi ng poster sa baba na nakakawalang gana na ang bumoto sa Miss World..

Ginamit ang mga salitang English na "agree" at "poster" kahit na merong "sang-ayon" at "nagpaskil" sa Filipino.

(Mula sa blog na http://geexie.blogdrive.com/)
"Ang bilis ng time. Parang yesterday lang, kaka-18 ko pa lang..."

Ginamit ang mga salitang English na "time" at "yesterday" kahit na merong "panahon" at "kahapon" sa Filipino.

---

(Mula sa koment sa blog na ito http://www.isulong-seoph.com/about/?p=77)

"Kung nais niyong malaman ang kwento ng kabilang panig, pumunta lamang sa blog ni kumpareng Yuga sa pamamagitan sa pag klik dito:

http://www.yugatech.com/blog/?p=1171

Magkakaroon ng isang interbyu si Al McCaw kasama ang PDE Inq7.net upang malaman ang kanyang panig."


Finilipinayz ang mga salitang English na "click" at "interview" kahit na merong "lagatik" at "panayam" sa Filipino.

(Mula sa http://www.tabulas.com/~bhonsai/)

Putek late ako kanina.alas nuebe klase ko tapos alas diyes na ko dumating iskul.buti na lang late din klasmeyts ko.

Finilipinayz ang salitang English na "school" at "klasmeyts" kahit na merong "paaralan" at "mga kaklase/kamag-aral" sa Filipino.

(Mula sa http://www.tabulas.com/~bhonsai/)

Putek late ako kanina.alas nuebe klase ko tapos alas diyes na ko dumating iskul.buti na lang late din klasmeyts ko.

Finilipinayz ang salitang English na "school" at "klasmeyts" kahit na merong "paaralan" at "mga kaklase/kamag-aral" sa Filipino.

---

Kung isiserts mo sa Google ang Filipinayzd na "meyk-ap" (http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=meyk-ap), maririyalayz mo na napakarami ang gumagamit nito. Merong Ilokano, Tagalog (hindi ko na inisa-isang tingnan.) Pupwede naman nilang gamitin ang "pampaganda" atbp.

Kung "diksyunari" ang igoGoogle mo (http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=diksyunari), heto ang resulta "Results 1 - 10 of about 114 for diksyunari. (0.18 seconds)". Merong naman tayong "diksyunaryo" hindi ba?

Anonymous said...

"Isang realidad ang pangangailangan ng wikang Filipino na manghiram sa Ingles, Kastila at iba pa pang wika para matugunan ang malawakang pagpasok ng mga bagong kultural na aytem at mga bagong konsepto na dala ng modernisasyon at teknolohiya. Idagdag pa na ang karaniwang Pilipino ay nagpapalit-wika at malayang nanghihiram ng mga salita anumang varayti ng wika ang ginagamit, pasalita man o pasulat." - from 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino

Filipinayzd said...

Ang punto ko sa pag-post ng mga igzampol sa itaas ay para ipakita na ang karaniwang Filipino "ay malayang nanghihiram ng mga salita anumang varayti ng wika ang ginagamit, PASALITA man o PASULAT" (kahit na alam nilang may katumbas nito sa Filipino a iba pang wika sa Filipinas).

PASALITANG ANYO:

A. Isang pag-uusap ng mga magkakabarkada. Pagmamay-ari ni 'thebuffilo': http://www.youtube.com/watch?v=ighzp3MZDWw [nasa 0:33 sec.]

Lalaki: "Nakakatakot ka pa lang makipag-BREAK (hiwalay). Buti hindi tatlo ang BOYFRIEND (kasitahan/syota) mo kasi kung naging tatlo baka nalito ka na."

Babae: "Gusto ko nga, sobrang ikli."

Lalake: "Hindi. Mas maganda sa babae, ATTRACTIVE (kaakit-akit)..."

Babae: "Kaya lang CURLY (kulot) baka pangit... ...Tsaka ang hirap i-MAINTAIN (alagaan). Yung SHAMPOO (gugu) mo."


B. Mula sa isang episowd ng Pinoy Dream Academy. Pagmamay-ari ni vavavum: http://www.youtube.com/watch?v=Umq5xKyKyjI [nasa 0:35 sec.]

Host: "...kaya't paglabas ng dance studio, kapansin-pansin ang FRUSTRATION (pagkainis) sa mukha ni RJ."

RJ: "Hindi, gusto ko naka-SMILE (ngiti)."

[nasa 1:01 sec.]
Eman (isang Ilonggo): "Ha? Hindi kasi gutom lang yan. Naku, hindi mo maMEMORIZE ang STEP sa subrang gutom tsong!" yan 'tol."

[nasa 1:28 sec.]
Eman: "...first time (unang beses) lahat tayong makapag-jazz".

[nasa 2:13 sec.]
Yeng: "Sige, PRACTICE (magsanay) tayo!"

[nasa 2:23 sec.]
RJ: "Sorry (PASENSYA na) ha?"

[nasa 2:40 sec.]
Background music: "Everyday (araw-araw) tayo ay magkasama. MAgkasama lagi sa eskwela. Ang saya pag-RECESS (uwian) at LUNCHBREAK (pananghalian na). Tayong dalawa ay parang nagde-DATE (nagsasarilinan?). Ganyan tayo ALMOST EVERYDAY (halos araw-araw)."

[nasa 3:40 sec.]
Gege: "Alam ko yung FEELING (nararamdaman) nyo. Galing din ako dito. Alam ko yung FEELING (pakiramdam) ng nominado. Pero hindi END OF THE WORLD (katapusan ng mundo) yan na nominado kayo. May buhay pagkatapos nitong Academy. Yan lang ang isipin. Wag kayong madaDOWN (mapanghihinaan ng loob). OKAY (ayos) lang yan. Pagsubok lang 'tong... Realidad, may matatanggal talaga. Isa. Yung FEAR (takot) nyo, gawin nyo syang FIRE (apoy) na mag-iIGNITE (magsisilab) sainyo para gawin yung BEST (pinaka) nyo para lumabas yung PERFORMANCE (kakayahan?) nyo. Hindi masama yung FEAR (pagkatakot), ACTUALLY (sa katotohanan), hindi masama yan. Nakakatulong yan. Nasa sayo lang kung pano mo sya gagamitin."

Host: "Kung ang mga nominado, POSITIVE (matuwid?) na ang disposisyon..."

[nasa 5:40 sec.]
RJ: "Deretso po yung likod. Nakaupo sa EDGE (gilid?) yung..."

Moi: OKAY (ayos), sila ang nakakuha ng POINTS (puntos)."

[nasa 5:54 sec.]
Panky (Cebuano): Pwede lumabas? Pwede bang mag-EXIT (lumabas)?

[nasa 6:52 sec.]
Panky (Cebuano): Pina-PRACTICE (sanay) ko yung SKILLS ko sa ano kaya hindi sya masyadong nag-oOPEN (bumubukas)."

Filipinayzd said...

Dahil napakahigpit ng tuntunin (1987) sa panghihiram ng salita at pagsasalin, karamihan mula sa English at Spanish, gamit ang 8 karagdagang letra (CFJÑQVXZ) sa alfabeto, na nakakapigil sa leksikal na pagpapayaman ng Filipino (pagpapalago ng bokabolaryo). Parang binalewala ng naunang tuntunin ang kalikasan ng paggamit ng wika sa billinguwal na konteksto sa Pilipinas kung saan malawakang ginagamit ang English bilang BAHAGI NG PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY ng Filipino.

AT HINDI dahilan ng panghihiram o pagsasaFilipino/pagfiFilipinayz ng mga banyagang salita, ang sinasabi mong "uneducated",
"rebellious", "uninformed", "careless" o "making excuses" ang mga Filipino.

("Two. I DO agree that English and Filipino will be combined sooner or later. But why do we use so much Taglish in our daily lives? Why can't we speak to either predominantly Filipino or predominantly English? I am all for Filipino with some interjected English and all for English with some interjected Filipino, as it will be necessary."
One. I DO agree that Filipino spelling is needed for some English words which cannot be translated into Filipino. I really really do. The point you eluded is, why do we have to respell English words that have a Filipino translation?

RE-SPELLING 1) upang maluwag na makapasok/maasimileyt sa Filipino.
Hindi malapian o malagyan ng affix: "PRACTICE-in", "mag-sho-SHOPPING", "in-SCAN"
Pwedeng malapian o malagyan ng affix: "praktisin", "magsyasyaping", "iniskan"

2) standardization
Iba-iba: "ISKOOL", "SKUL", "SKOOL"
Isa: "iskul"
Iba-iba: "MAG-SHO-SHOPING", MAGSI-SHOPPING", "MAGSYA-SHOPPING"
Isa: "magsyasyaping"

3) isang letra para isang tunog na tumbasan (economical/matipid)
Hindi: "SCHOOL"
Oo: /i//s//k//u//l/ = iskul
Hindi: "MAG-SHO-SHOPPING"
Oo: "magsyasyaping" = (hindi gumamit ng hyphen)

Hindi nirere-ispel para lang mare-ispel. Nirere-ispel, upang MAGAMIT ng MAHUSAY (1, 2, at 3) at makadagdag sa bokabolaryo ng Filipino


HAVE A FILIPINO TRANSLATION
- sa halip na dalawa lang, "paaralan" at "eskwelahan", madadagdagan ang bokabolaryo: "iskul" (school)

Bakit Finilipinayz pa? (sa itaas: 1, 2, 3).

Joe Padre said...

I have enjoyed the exchange on the comment section so far and I don't want to add fire to it. My sentiments as far as foreign language borrowings are expressed in my blog, 2001revisyon.blogspot.com, and they are basically similar to your assertion that it's probably more sensible to retain the orginal spelling (and this is clearly allowed in the 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino) to (a) avoid the confusion, (b) spare our young from the trouble of re-learning the "Filipinized" or "Filipinayzd" spelling of borrowed words (which sometimes are difficult to recognize; e.g., "kaf" for "cough"--the KWF didn't say this could also mean "cuff", so what gives?), and (c) simplify the word-adoption process.

I'd like to insert a video segment in here found at http://www.youtube.com/watch?v=b971PudqxAA&eurl= which for all intents and purposes, probably could be used to arbitrate between what one wishes the language should be and the powerful reality of discourse as used by the influential medium of television. Briefly stated, the excerpt basically ignores the "filipinayzing" process and goes straight into unabashed code-switching as observed by an eminent educator, Andrew Gonzalez, even at the tertiary education level. If this is the future of the Filipino language, hallelujah! But like you, I'm kind of a sentimental sap as far as learning English or Ilocano or Tagalog is concerned: there's some beauty in any of the language above if the corruption (e.g., filipinizing)is held to a reasonable minimum. But then again, it's difficult to establish that "minimum", so the debate, inevitably will continue.

The original constitutional intent to develop a national language (Filipino) from among the more than 100 Philippine languages (using Tagalog as the basis) is simply impossible, what with the language loyalty for each language region. It's probably easier to have English as the national language, especially because it's the de facto global language. I suggest that the schools require the regional language be taught in school or be used, in addition to English, as a medium of instruction for each specific language region: Tagalog for Tagalog-speaking areas, Ilocano for Ilocano-speaking areas, Cebuano for Cebuano-speaking areas, etc. This is simply a recognition of the validity of the UNESCO studies that young kids perform better if their mother tongue were the first language they learn or is the medium of instruction in their first few years in school. As it is, the young born of and living with Tagalog-speaking parents have an unfair advantage over the Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Bicol, Pangasinense, Waray, Pampango, etc., when they enter grade school in most areas of the Philippines where Tagalog, er Filipino, and English are the only languages used as the medium of instruction.

Not being a linguistics expert, I offer the above simply as sentido comon, nada mas.

Filipinayzd said...

Basta, ang PERSONAL na posisyon ko sa pambansang wika at lingua franca ng bansa. Pahalagahan at pagyamanin ang mga wika sa Pilipinas. Walang mataas kaysa sa isa, lahat pantay-pantay. Hindi dapat piliin ang wikang pagbabatayan ng pambansang wika (na magsisilbing lingua franca ng bansa). Ang panahon ang syang magtatakda.

Anonymous said...

i enjoy reading your examples, you make me laugh my ass off. "if da eksampols yu hav writen abav proobs da yus of filipinayzd ispeling iys da fyutyur den da constitusyon (the tagalog version) be writen in dat maner" or eniting else, as wel as da pablishd buks dat sirkuleyts in iskuls, da DECS aproobd wans... wel, if yuor aydiya is da salbeysiyon of da filipino languwij den yu shud istart wrayting da teksbuks".... ha ha... i think i hemorrhaged just trying to respell english into tagalog.
if that's the case, i would rather flunk my filipino subject and just focus on english, since english as we all know is a language more commonly used globally.
i will never be able to figure out what the correct spelling of english words in the filipino spelling. If that's the case, how can there be a standard spelling for such words? does that mean that all filipinos go back to school to learn their filipino subjects and re-do or retake their vocabulary for tagalog-spelled english?
with all the different dialects and the regionalized accents of the filipino, how can there be a standard pronunciation of their tagalalized spelling of their english.
I'm sorry filipinayzd, but i just really find your ideals absurd and dumb-founding. I don't think you'll ever finish your masters if you write in that manner; and if you do, that just means that the education system has failed again. I fear for the future of the filipino people. I fear for the future of the filipino language. Your kind of thinking is a mockery for everything that MANUEL L. QUEZON stands for.

Filipinayzd said...

We got a winner. Filipinayzd is a mockery. Thank you for playing. Mabuhay ang Filipino! Mabuhay ang Pilipinas!

Anonymous said...

"whay da yus ohf inglish ol ohf a sudn?" ha ha ha. another one of your inconsistencies?

Filipinayzd said...

Toink!

I'm outta here. I made my point that Philippinizing cannot be acceptable.

Learn reading between, above, beneath, beside and over the line.

I love playing devil's advocate. I love you guys!

Filipinayzd said...

Umm, VegasFilAmGuy and anonymous a.k.a. you, thanks for your hospitality. Pero iba pa rin talaga mag-alaga ng bisita ang mga tunay na Pinoy. :)

My blog will be offline (again). Aabot na kasi sa limit ang bandwidth ng blog ko.

Uuuyy, baka makapasok (na) ang blog mo sa top 100 sa Pinoy Top Blogs this time.

Willy B. Prilles, Jr. said...

Some observations from your exchanges:

1. The 2001 revision does not work. Another case of a well-intentioned policy that is good in theory but definitely bad in practice.

2. Problem is, it is still being enforced in the public school system through the Filipino subject in the curriculum. It's on a national scale, from Aparri to Jolo,as DepEd controls the curriculum.

3. Something should be done about it, apart from and in a more formal manner than Irvin's effort demonstrate the inanity of this policy.

4. I think it is infinitely better to let the Filipino language evolve first to a higher level of maturity, and then craft policy when we have reach that point. As I told Irvin in our own conversation: "Ang nangyayari kasi, gumawa na ng uniforme yung Komisyon na hindi kinunsidera kung ano ang pigura nung magsusuot."

My two-cent's worth.

Filipinayzd said...

Isa rin sa mga purpose ng Filipinayd.i.ph ang pagpakilala ng mga isinaFilipinong mga salita na maaari nyong tanggapin at gamitin (upang ma-intellectualize). Parang buffet o ukay-ukay ba. Kung magustuhan mo, kunin mo.

Ang "iskul" na noon ay nakakatawa, baduy at/o di katanggap-tanggap. Aba! akalain mong patuloy pa ring ginagamit. Gayun din ang
"klasrum", "ispeling", "titser" at marami pang iba.

Para pumasok na rin sa leksikon ng Filipino ang mga salita sa ibang wika sa Pilipinas, dapat i-promote ito (ng mga native speaker).

Ang mga salitang "oragon",
"pinakbet", "kadyot" atbp ay kilala na at pasok na sa leksikong Filipino dahil palaging naririnig sa tivi, pelikula atbp.

Hindi kaya, tayo rin may kasalan kaya heavily-based sa Tagalog ang Filipino?

Marami nang commercial ang gumagamit ng vernacular, yung sa Smart, Tide atbp. Dapat ganun!

Filipinayzd said...

kasalan(an - pagkukulang is more appropriate

Anonymous said...

for as long as there is a filipino translation to an english word, i'm gonna keep using it. just because you have less grasp of tagalog you make a funny excuse of translating english into tagalog version, then you should have studied more or perhaps go back to filipino 101 aka talasalitaan.... ha ha ha.. by the way.. i'm not vegasfilamguy's alter ego.

SUCKS TO BE YOU!!!!

Filipinayzd said...

Suspendido ang impementasyon ng 2001 Revisyon. I won!

Jowk.

Nalulungkot ako. Natural lang naman yung mga negativ fidbak na yan. In fakt, nakatutulong pa nga yan.

Ano ang implikeysyon nito? Porket (porque at) may mga kumukontra, ititigil. Dapat firm ang KWF.

badpiglet said...

hwag nating patayin ang ating kulura sa pagsasalin ng salitang english sa tagalog kung ito ay may nauukol na katumbas namang salita.
Nagiging babalbal tuloy ang salita tulad ng "kwestson"- nagiging pabaybay kalye.

Ang salitang salumpwet ay naririnig parin sa mga matatanda sa katagalugan. hindi ba't magandang pakinggan ang malalalim na salitang tagalog dahil ito ang tunay na patukoy natin sa upuan- hindi ito hiram na salita! atin ito. Para naman mapagtibay mong lalo ang mga translation mo, idulog mo ito sa Surian ng Wikang Pambansa.

badpiglet said...

hwag nating patayin ang ating kultura sa pagsasalin ng salitang english sa tagalog kung ito ay may nauukol na katumbas namang salita.
Nagiging babalbal tuloy ang salita tulad ng "kwestson"- nagiging pabaybay kalye.

Ang salitang salumpwet ay naririnig parin sa mga matatanda sa katagalugan. hindi ba't magandang pakinggan ang malalalim na salitang tagalog dahil ito ang tunay na patukoy natin sa upuan- hindi ito hiram na salita! atin ito. Para naman mapagtibay mong lalo ang mga translation mo, idulog mo ito sa Surian ng Wikang Pambansa.

badpiglet said...

nanghihimasok- minding someone's business. or nakikialam.

pilipit= twisted

pagbigkas-pronounciation

banyaga-foreign

banyagang salita- foreign language

Anonymous said...

hEloOe 2 alL...

AIEPRO said...

Wow! This was the one that got the most views and responses. After almost seven years, I am back reading my blogs again.

I still stand firm that we should use PURE Filipino/Tagalog or PURE English. But then again, what is PURE right? Hahaha. Peace.